Over ons

Slaap is de periode van inactiviteit en afwezigheid van wakend bewustzijn, waarbij het lichaam tot rust komt. De slaap-waakritmiek wordt bij mensen en dieren geregeld door gebieden in de hersenstam en de hypothalamus. Slaap wordt gekenmerkt door subjectieve kenmerken (goed, slecht, diep, ondiep), het patroon van perioden van slapen en waken binnen 24 uur, en fysiologische kenmerken.

Anno 2017 zijn mensen steeds meer bewust van een goede slaap. Wij ondersteunen dit belang en willen u graag helpen om uw slaap te bevorderen.

Via deze webshop willen wij u de mogelijkheid bieden om de juiste producten te bestellen voor een goede en gezonde slaap.

Onze filosofie


Pranarôm Wetenschappelijke Aromatherapie
​Pranarôm International NV is een laboratorium voor wetenschappelijke en medische aromatherapie en werd in 1991 gesticht door Dominique Baudoux, apotheker, aromatoloog en wereldwijd gekend voor zijn boeken over aromatherapie. Somnoshop.eu is de trotse leverancier van de prachtige producten voor uw slaaphygiëne, mondhygiëne, beugelreiniging en prothesereiniging.

100% Bio gecertificeerd
Men maakt onderscheid tussen verschillende kwaliteiten van essentiële oliën.

  • Industriële kwaliteit: De essentiële olie is afkomstig van een plant die niet botanisch gedefinieerd is, die industrieel gekweekt is en waarvan de oogst niet op het meest geschikte moment gebeurt. De distillatie is dikwijls onvolledig of de essentiële olie wordt gerectificeerd of zelfs geheel chemisch gereconstitueerd.
  • Gechemotypeerde kwaliteit, 100% zuiver en 100% natuurlijk : De essentiële olie wordt verkregen door volledige distillatie van botanisch gedefinieerde planten die geoogst worden op het meest geschikte tijdstip. De gedistilleerde aromatische planten kunnen geteeld zijn of in het wild geplukt. De biochemische bestanddelen van de essentiële olie zijn gekend en voldoen aan het gewenste kwaliteitsprofiel.
  • BIO certificering – AB logo: De essentiële olie wordt verkregen uit planten waarvan de teelt BIO gecertificeerd is door een erkende instelling.

Kwaliteit
De aromatherapie zoals Pranarôm voorstelt kan alleen uitgeoefend worden als men over producten beschikt van een onberispelijke kwaliteit. Om een constante en onberispelijke kwaliteit te kunnen garanderen voert Pranarôm fysische testen uit zoals analyse van de brekingsindex, draaiingsvermogen, dichtheid, berekening van het vlampunt, … Ook chemische testen namelijk chromatografie en massaspectrometrie worden uitgevoerd. Ook de geur, de kleur en de textuur moeten voldoen aan strikte normen.